Snoeien singel Pioniersveld - waterwingebied zaterdag 22 januari

Terra Bella nodigt je van harte uit om op zaterdagmiddag 22 januari een handje mee te helpen in het beheer van het waterwingebied.

Grenzend aan het pioniersveld staat in het waterwingebied een houtsingel van enkele meters breed. Deze singel bestaat uit diverse soorten struiken van dezelfde leeftijd. Een houtsingel heeft een ecologische waarde op zich zelf, maar is in dit geval ook zeer waardevol als bieder van variatie en beschutting naast het open grasland van Vitens. De singel zal ecologisch nog waardevoller worden als hij ook in zijn eigen opbouw gevarieerder wordt. Vorig jaar hebben we al een flink gedeelte van de singel gesnoeid; nu gaan we het laatste stuk onder handen nemen.

Deze zaterdagmiddag willen we ook graag de rij van knot-elzen (tussen boomgaard en populierenbos) knotten en verder doortrekken door nieuwe elzen aan te planten. Deze toekomstige rij knot-elzen zal de grens gaan vormen tussen het -langzaam omgevormde- populierenbos en de boomgaard (zie ook het artikel in de laatste BEL-nieuwsbrief).

Al met al wordt het een middag met diverse werkzaamheden (kinderen zijn van harte welkom en kunnen zeker een zinvolle bijdrage leveren) waarin je alle december-caloriën snel weggewerkt krijgt. Terra Bella zorgt voor gereedschappen, begeleiding en warm drinken. We beginnen om 13.00 uur en om 16.00 uur gaan we lekker warm gewerkt richting aansluitende BEL-borrel (die caloriën moeten toch ook weer op peil worden gehouden...).

Reactie schrijven

Berichten: 0

ACTIVITEITENKALENDER

 

Wijkwerkdagen

- zaterdag 20 januari 2018: Wintersnoei

- zaterdag 7 april 2018: Voorjaarsfris

- zaterdag 23 juni 2018: Zomers hooien

- zaterdag en zondag 22-23 september 2018: Appelpluk en appelfeest

 

Snoeien in de boomgaard

zaterdagochtenden 10:00-12:30

- vanaf 28 oktober 2017 om de 2 weken (zie agenda)

NIEUWSBERICHTEN

Samen aan de slag in de wijk (zaterdagmiddag 20 jan)
>> meer lezen

Libellen gespot
>> meer lezen

Foto's van een zalig, zonnig appelfeest
>> meer lezen

Appelfeest en -pluk zondagmiddag 24 september (en ook zaterdagmiddag plukken)
>> meer lezen

Zomers hooien - wijkwerkdag zaterdag 24 juni
>> meer lezen

TWEETS