Samenwerking in de openbare ruimte
Stichting Terra Bella coördineert namens de bewoners van de groene, duurzame wijk Lanxmeer in Culemborg het openbaar groen. Terra Bella is een werkgroep van de Bewonersvereniging; de BEL. Sinds september 2004 werken de gemeente Culemborg en Terra Bella formeel samen. Elk kalenderjaar maken we een beheerplan waarin staat wie welk deel van het openbaar groen beheert. Op basis van normbedragen wordt zo ook een evenredig deel van het budget verdeeld.

Mooier groen in de wijk
We kunnen voor onze delen zelf bepalen hoe en wanneer we het groen (laten) beheren; geen grote machines en op het juiste tijdstip. En hoe meer de bewoners zelf uitvoeren, des te meer budget blijft over om te investeren in extra kwaliteit. Zo ontstaat een aantrekkelijke en natuurlijke woonomgeving, die aansluit op de wensen van de bewoners. En door het zelfbeheer voelen bewoners zich ook meer verbonden en verantwoordelijk voor het groen om hen heen. Rommel wordt snel opgeruimd en door samen de handen uit de mouwen te steken, ben je snel goede buren.

Leren van elkaar
De gemeente blijft verantwoordelijk en voert daarom twee maal per jaar samen met Terra Bella een controle uit. De uitkomst van deze schouwen en de opgedane ervaringen bepalen of het beheerplan voor het er op volgende jaar wordt aangepast.

Drinkwater en appelsap
Naast het openbaar groen beheren de bewoners ook delen van het terrein van waterbedrijf Vitens dat midden in de wijk ligt. Ook hier geldt dat we elk jaar bekijken wat er gedaan moet worden en hoe we dat verdelen. Dit beheer doen we in ruil voor het vruchtgebruik van de hoogstamboomgaard, dat we jaarlijks verwerken tot een paar duizend liter appelsap.

 

Onderzoek en publiciteit

Groenbeheer door en voor bewoners is vernieuwend en actueel. Stichting Terra Bella en de duurzame wijk Lanxmeer zijn daarom met enige regelmaat in het nieuws en wekelijks vinden er een of meer excursies plaats. Ook zijn we vaak onderwerp van onderzoek op ecologisch of sociaal terrein. Op deze website staat een selectie van"
- artikelen uit kranten en tijdschriften
- onderzoeksrapporten en boeken
- kaarten
- onze eigen officiële documenten
- links

 

Snel meer weten?
Bekijk dan de film over onze werkwijze en ons werkplezier (klik hier).

Het bestuur van stichting Terra Bella bestaat uit: (boven v.l.n.r.) Maria Bodewes, Jeanne Buwalda, Femke Bakker, Rosalie Verburg, Jurjen van de Groep, (en onder v.l.n.r.) Frank Beurskens, Martine Kriesch, Cas de Roos.

De bestuursleden worden ondersteund door coördinator Rob Vleeming (rechtsonder).

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@stichtingterrabella.nl.


ACTIVITEITENKALENDER

 

Wijkwerkdagen

- zaterdag 20 januari 2018: Wintersnoei

- zaterdag 7 april 2018: Voorjaarsfris

- zaterdag 23 juni 2018: Zomers hooien

- zaterdag en zondag 22-23 september 2018: Appelpluk en appelfeest

 

Snoeien in de boomgaard

zaterdagochtenden 10:00-12:30

- vanaf 28 oktober 2017 om de 2 weken (zie agenda)

NIEUWSBERICHTEN

Samen aan de slag in de wijk (zaterdagmiddag 20 jan)
>> meer lezen

Libellen gespot
>> meer lezen

Foto's van een zalig, zonnig appelfeest
>> meer lezen

Appelfeest en -pluk zondagmiddag 24 september (en ook zaterdagmiddag plukken)
>> meer lezen

Zomers hooien - wijkwerkdag zaterdag 24 juni
>> meer lezen

TWEETS