Kaarten

De wijk Lanxmeer ligt naast het station van Culemborg rondom het waterwingebied.

Het onderstaande, oorspronkelijke wijkplan is al voor een groot deel in deze lijn gerealiseerd.

Opbouw van het groen

De groenzonering van de wijk bestaat uit privé-tuinen, mandelige tuinen per cluster woningen, openbaar groen, niet-openbaargroen (waterwingebied) en de stadsboerderij.

Elke cluster van woningen bestaat uit privé-tuinen en mandelige tuinen die nauw aansluiten op het openbaar groen.

Vasalishof                        Nesciohof                        Toon Hermanshof            Lodwijk van Deijsselhof

De boomgaard

De boomgaard van waterbedrijf Vitens wordt beheerd door de bewoners. Elke winter voert een groep geschoolde snoeiers de wintersnoei uit; 10-12 zaterdagochtenden. De 90 jaar oude boomgaard is een hoge struikvorm die je niet veel meer ziet tegenwoordig. We proberen het mooie statige beeld van de boomgaard zo lang mogelijk te behouden. Waar dit echt niet meer mogelijk is, verjongen we de boomgaard. In voorgaande jaren door verrijking met peren en pruimen. De laatste verjonging in de 'hoofdrijen' is geheel gedaan in oude stijl: schone van boskoop in struikvorm.

 

Hieronder staat de boomgaard schematisch weergegeven (situatie april 2018).

In en om de boomgaard heeft Terra Bella samen met bewoners en de NVWC nestkasten opgehangen voor een grote variëteit aan vogelsoorten. Op de onderstaande kaart staat een overzicht van de nestkasten (februari 2014). 

Het watersysteem

Het watersysteem van de wijk is ingenieus opgezet. Schoon dakwater wordt zoveel mogelijk opgevangen en naar de retentievijvers in en om het waterwingebied geleid. Minder schoon straatwater stroomt naar de randen van de wijk en in wadi's opgevangen, waarbij een teveel aan water op het poldersysteem loost. Grijs water van douches, wastafels, vaat- en wasmachines en gootstenen wordt naar helofytenfilters gestuurd, waar dit natuurlijk wordt gezuiverd voordat het op het poldersysteem wordt geloosd. Het zwarte water uit de toiletten stroomt nu nog naar de rioolwaterzuivering, maar op termijn willen we dit samen met het groenafval in de wijk vergisten tot biogas, waarop wij onze woningen verwarmen.

dakwater                             straatwater                        grijs water                          zwart water

 

Helofytenfilters

Vijf helofytenfilters zuiveren ons grijze afvalwater, afkomstig uit gootstenen, (vaat)wasmachines, douche en bad. Helofytenfilters zijn rietvelden op grind en zand waarover het afvalwater wordt verdeeld. Stoffen worden opgenomen door de wortels van het riet, omgezet door bacteriën of gefilterd door het zand. Het gebruik van schadelijke stoffen is daarom niet toegestaan. Anders zou de natuurlijke zuivering van de filters worden aangetast en schadelijke stoffen in het milieu terecht kunnen komen. De bewoners hebben daarom een lijst ontvangen van stoffen die niet gebruikt mogen worden.


JAARVERSLAGEN EN BEGROTINGEN

klik hier

ACTIVITEITENKALENDER

 

Wijkwerkdagen 2024

- 20 januari: Winterwerkdag

- 6 april: Voorjaarsfris

- 29 juni: Zomers hooien

- 14/15 september: Appelpluk en appelfeest

- 28 september: Nazomers hooien

 

Snoeien in de boomgaard

zaterdagochtenden 10:00-12:30

in het najaar gaan we weer beginnen

- vanaf 28 oktober 2023 om de week

(zie ook agenda)

WIJKWANDELING 'DOOR LANXMEER'

Beleef onze bijzondere, ecologische woonwijk zelf. Download hier de wandelroute ‘Door Lanxmeer’ (kaartje en toelichting).