Stadsboerderij Caetshage

Contactpersoon deelgebied:  Todd Philips

Bij schade, achterstallig onderhoud of vragen en ideeën graag contact opnemen met de contactpersoon of met onze coördinator Rob Vleeming

- e-mail: robvleeming@ziggo.nl

- telefoon: 06 - 10 54 15 01

wat hoe wanneer wie aantekeningen
diverse struwelen gedifferentieerd terug zetten (eventueel snoei). Houtafval ter plekke verwerken in een takkenril of in afstemmig met Rob laten versnipperen. door over het algemeen zeer langzame start heesters geen noodzaak; heestergroepen nalopen op wenselijkheid. Geen snoei tussen februari en juli.10- jaarlijks uitmaaien van de woekerende zaadonkruiden akkerdistel en zuring. Terra Bella we streven naar volledige nutriëntenbehoud
heesters voor de kassen gedifferentieerd terug zetten (eventueel snoei); op enkele -vlier?- heesters na kan alles worden terug gezet. Houtafval ter plekke verwerken in een takkenril, of in afstemmig met Rob laten versnipperen. ivm. belang lichtval dit jaar terug zetten; uiterlijk eind februari 2012. Terra Bella  
struwelen geriefhout   afhankelijk van gewenst beeld en gebruik: wilgen om de 2 á 3 jaar terug zetten; eiken en essen om de 4 á 6 jaar. Alleen snoei eind herfst en in winter.10- jaarlijks uitmaaien van de woekerende zaadonkruiden akkerdistel en zuring. Terra Bella  
haagjes rozenbottel geheel terugzetten. Snoeifafval verwerken in takkenril bij griendbosje. in de winter om de 2 á 3 jaar terug zetten.10- jaarlijks uitmaaien van de woekerende zaadonkruiden akkerdistel en zuring. Terra Bella  
bomen bij noodzaak: in het algemeen snoei in herfst/ winter. bij noodzaak: in het algemeen snoei in herfst/ winter. Terra Bella  
fruitbomen veel bomen hebben nog vormsnoei nodig; nadruk op vruchtsnoei daar waar mogelijk. Snoei fruitbomen wordt uitgevoerd onder regie & begeleiding van Peer Stevens (met beheerder TB en enkele vrijwilligers). Bij het maaien van de boomspiegels mag onderste rand van het gaas omgevouwen of afgeknipt worden. wintersnoei (vormsnoei). Terra Bella  
paden jaarlijks grote beurt en regelmatig egaliseren en opvullen. Stroken gras aan weerszijden van de paden 10- jaarlijks maaien. gehele jaar rond. Terra Bella  
vijvers Met name riet en lisdodde (zo veel mogelijk met wortel) handmatig verwijderen. minimaal 1-jaarlijks gedifferentieerd schonen. Terra Bella  
oevers gedifferentieerd maaien. Zaadonkruiden (mn. distels en zuring) uitmaaien 2- jaarlijks gedifferentieerd maaien; 10-jaarlijks zaadonkruiden uitmaaien, 10-jaarlijks maaien bij waterpunten, mestput en pomphuisje. Terra Bella  
graslandjes landjes geheel maaien. Maaisel van gras, lisdodde en riet kan in overleg met Todd op de composthoop. 2- jaarlijks (eind juni & begin september) maaien en 10- jaarlijks uitmaaien van de woekerende zaadonkruiden akkerdistel en zuring Terra Bella  
randen graslanden grenzend aan akkers stroken geheel maaien of 2- jaarlijks gecombineerd met uitmaaien van distel en zuring. Maaisel kan blijven liggen. 10- jaarlijks uitmaaien van de woekerende zaadonkruiden akkerdistel en zuring (zonder afvoer). Terra Bella  
prullenbakken/ hondenpoepbakken wekelijks legen van de bakken en regelmatig maaien van directe omgeving van de bakken. wekelijks legen en minimaal 10- jaarlijks maaien zonder afvoer). Terra Bella  
hekwerken regelmatig controleren op gebreken. Kleinere herstelwerkzaamheden voert Terra Bella uit; grotere de gemeente. Minimaal 2-jaarlijks maaien van het gras direct onder het hekwerk. het gehele jaar door controleren van het hekwerk; maaien onder hekwerk minimaal 2- jaarlijks. We hebben de wens om het gaas wat tot aan de grond reikt, om te vouwen of af te knippen opdat het maaien vergemakkelijkt wordt. Terra Bella  
zwerfvuil het nalopen van het gehele terrein en het opruimen van het zwerfvuil. het wekelijks (liefst begin van de week) nalopen en opruimen van zwerfvuil op het gehele terrein. Terra Bella  

JAARVERSLAGEN EN BEGROTINGEN

klik hier

ACTIVITEITENKALENDER

 

Wijkwerkdagen 2022

- 22 januari: Winterwerkdag

- 2 april: Voorjaarsfris

- 2 juli: Zomers hooien

- 18 september: Appelpluk en appelfeest

- 5 november: Wijkwerkdag in het kader van de landelijke natuurwerkdag

 

Snoeien in de boomgaard

zaterdagochtenden 10:00-12:30

in het najaar gaan we weer beginnen

- vanaf 22 oktober 2022 om de week

(zie ook agenda)

WIJKWANDELING 'DOOR LANXMEER'

Beleef onze bijzondere, ecologische woonwijk zelf. Download hier de wandelroute ‘Door Lanxmeer’ (kaartje en toelichting).