Omvorming populierenbos - 2e fase

In 2006 heeft Terra Bella met Vitens afgesproken dat het populierenbos in het waterwingebied in fases omgevormd zal worden tot een gevarieerder, gebiedseigen en daarmee ecologisch waardevoller bos. Voorwaarde is behoud van het totaalbeeld: van willekeurige kant bezien zal er geen opening / doorkijk zijn. De eerste kapronde is inmiddels alweer 5 jaar geleden en gezien de ontwikkelingen in het gebied is het goed om dit jaar weer een aantal bomen weg te halen. Wat heeft Terra Bella voor ogen met dit gebied? Even een korte uitleg.

Zoals je wellicht weet, ligt de wijk op de oude stroomrug van de Hoge Voorkoopse Stroom (in latere instantie en na afdamming, ‘de Meer’ geheten), waardoor de bodem bestaat uit lichtere rivierklei en zavelgrond. Van oudsher groeit op deze grond het zogenaamde Essen-Iepenbos. Dit is een behoorlijk soortenrijk type bos, met naast Gewone Es en Gladde Iep ook Zoete Kers, Gewone Esdoorn en Zomereik. Tevens komt er een verscheidenheid aan struiksoorten voor, waaronder Eenstijlige Meidoorn, Wilde Kardinaalsmuts, Hazelaar, Spaanse Aak, Gelderse Roos, Aalbes en Gewone Vlier. Deze grondsoort is uitermate geschikt voor de landbouw, waardoor er niet veel meer van dit type bos in Nederland is.

De populieren bestaan grotendeels uit een aanplant van begin jaren ’80 van twee soorten Canadapopulieren. Ondanks de naam geven deze bomen een fraai Hollands aanzien. Populieren zijn snelgroeiende bomen die vaak voor de houtproductie werden aangeplant; zo ook in het waterwingebied. Oorspronkelijk was het dan ook de bedoeling om de bomen over ongeveer 10 jaar in één keer te kappen. We zijn blij dat dit van de baan is en dat we in goed overleg met Vitens de mogelijkheid hebben gekregen om het bos langzaam om te vormen. Het is onze bedoeling dat er uiteindelijk, vanaf de grote infiltratievijver gezien, een geleidelijke overgang komt van open gras en heesters naar een gevarieerd (Essen-Iepen)bos. Daarnaast willen we ook graag iets meer licht op de fruitbomen krijgen; dat zal ze goed doen.

De mooiste populieren worden zoveel mogelijk vrijgesteld zodat ze meer de ruimte krijgen om zich als solitaire boom te ontwikkelen. De meest fraaie populier, in het hart van het waterwingebied en daarmee ook het hart van de wijk, zal nog meer tot z’n recht komen als nu al het geval is. In de afgelopen jaren heeft de onderbegroeiing (van zowel de spontaan opgekomen als de in 2004 en 2007 aangeplante soorten) zich goed ontwikkeld en dit zal dan ook zoveel mogelijk vrijgesteld worden. Veel verder willen we het gebied niet sturen; vanaf de zijlijn gaan we het volgen en vooral genieten van wat de ontwikkelingen zullen brengen!

Waarschijnlijk zal Vitens eind februari / begin maart een aantal bomen wegzagen. Donderdag 20 januari gaat Terra Bella met de terreinbeheerder van Vitens bepalen welke bomen weg gaan. Mocht je vragen hebben (en antwoord uit de eerste hand), ben je van harte welkom om donderdag 20 januari om 11.00 uur naar het waterwingebied te komen: de beheerder (Jan Hop) en Terra Bella geven dan graag toelichting en antwoord op hopelijk (al?) je vragen.

Zodra de bomen geveld zijn, zal Terra Bella een werkdag organiseren om nog wat kleiner snoeiwerk te verrichten en om een gedeelte van de takken van de weggezaagde populieren op takkenrillen te leggen, zodat het gebied weer fraai het voorjaar in kan. We zullen je via de mail op de hoogte houden van zowel de veldatum als de werkdag.

Reactie schrijven

Commentaren: 0

JAARVERSLAGEN EN BEGROTINGEN

klik hier

ACTIVITEITENKALENDER

 

Wijkwerkdagen 2024

- 20 januari: Winterwerkdag

- 6 april: Voorjaarsfris

- 29 juni: Zomers hooien

- 14/15 september: Appelpluk en appelfeest

- 28 september: Nazomers hooien

 

Snoeien in de boomgaard

zaterdagochtenden 10:00-12:30

in het najaar gaan we weer beginnen

- vanaf 28 oktober 2023 om de week

(zie ook agenda)

WIJKWANDELING 'DOOR LANXMEER'

Beleef onze bijzondere, ecologische woonwijk zelf. Download hier de wandelroute ‘Door Lanxmeer’ (kaartje en toelichting).