Terra Bella zoekt natuurwaarnemers

Naar aanleiding van het Wetenschapswinkel Wageningen onderzoek naar de dieren en plantenrijkdom in onze wijk wil Terra Bella gaan (laten) werken een systematischere bestudering van de flora en fauna in onze wijk.  We zoeken daarom enthousiaste bewoners doe bereid zijn om met behulp van  daartoe opgestelde systematieken verschillende soortengroepen langjarig te monitoren.

Denk daarbij aan vlinders, libellen, amfibieën en vogels.  Het gaat daarbij uiteindelijk niet om een hele grote tijdsbesteding. De Natuur en Vogelwacht Culemborg heeft aangeboden ons daarbij te helpen. Zij wil daarom in samenwerking met ons deze wínter (een) kleine cursus(sen) verzorgen om mensen op pad te helpen en het waarnemen met de vereiste professionaliteit te laten plaatsvonden.
Op het gebied van de stadsvogels zijn momenteel al een aantal NVWC leden / wijkbewoners actief. Zij doen mee aan het zogenoemde MUS (monitoring urbane soorten) onderzoek.
Dus wilt u 16 verschillende soorten vlinders leren herkennen of op een andere manier hierbij actief zijn?, neem dan contact op met Niek Hazendonk, Terra Bella, niek@lovelingpioniers.nl of 0345-531156.

Reactie schrijven

Commentaren: 0

JAARVERSLAGEN EN BEGROTINGEN

klik hier

ACTIVITEITENKALENDER

 

Wijkwerkdagen 2024

- 20 januari: Winterwerkdag

- 6 april: Voorjaarsfris

- 29 juni: Zomers hooien

- 14/15 september: Appelpluk en appelfeest

- 28 september: Nazomers hooien

 

Snoeien in de boomgaard

zaterdagochtenden 10:00-12:30

in het najaar gaan we weer beginnen

- vanaf 28 oktober 2023 om de week

(zie ook agenda)

WIJKWANDELING 'DOOR LANXMEER'

Beleef onze bijzondere, ecologische woonwijk zelf. Download hier de wandelroute ‘Door Lanxmeer’ (kaartje en toelichting).