Terra Bella zoekt natuurwaarnemers

Naar aanleiding van het Wetenschapswinkel Wageningen onderzoek naar de dieren en plantenrijkdom in onze wijk wil Terra Bella gaan (laten) werken een systematischere bestudering van de flora en fauna in onze wijk.  We zoeken daarom enthousiaste bewoners doe bereid zijn om met behulp van  daartoe opgestelde systematieken verschillende soortengroepen langjarig te monitoren.

Denk daarbij aan vlinders, libellen, amfibieën en vogels.  Het gaat daarbij uiteindelijk niet om een hele grote tijdsbesteding. De Natuur en Vogelwacht Culemborg heeft aangeboden ons daarbij te helpen. Zij wil daarom in samenwerking met ons deze wínter (een) kleine cursus(sen) verzorgen om mensen op pad te helpen en het waarnemen met de vereiste professionaliteit te laten plaatsvonden.
Op het gebied van de stadsvogels zijn momenteel al een aantal NVWC leden / wijkbewoners actief. Zij doen mee aan het zogenoemde MUS (monitoring urbane soorten) onderzoek.
Dus wilt u 16 verschillende soorten vlinders leren herkennen of op een andere manier hierbij actief zijn?, neem dan contact op met Niek Hazendonk, Terra Bella, niek@lovelingpioniers.nl of 0345-531156.

Reactie schrijven

Commentaren: 0

ACTIVITEITENKALENDER

 

Wijkwerkdagen 2018

- zaterdag 20 januari 2018: Wintersnoei

- zaterdag 24 maart 2018: Voorjaarsfris

- zaterdag 23 juni 2018: Zomers hooien

- zaterdag en zondag 22-23 september 2018: Appelpluk en appelfeest

 

Snoeicursus hoogstamfruit

- 7 november 2018 20:00-22:00

meer info op deze blogpost

aanmelden: info@stichtingterrabella.nl

 

Snoeien in de boomgaard

zaterdagochtenden 10:00-12:30

- Eind oktober 2018 gaan we weer van start (zie agenda)

WIJKWANDELING 'DOOR LANXMEER'

Beleef onze bijzondere, ecologische woonwijk zelf. Download hier de wandelroute ‘Door Lanxmeer’ (kaartje en toelichting).