Terra Bella zoekt natuurwaarnemers

Naar aanleiding van het Wetenschapswinkel Wageningen onderzoek naar de dieren en plantenrijkdom in onze wijk wil Terra Bella gaan (laten) werken een systematischere bestudering van de flora en fauna in onze wijk.  We zoeken daarom enthousiaste bewoners doe bereid zijn om met behulp van  daartoe opgestelde systematieken verschillende soortengroepen langjarig te monitoren.

Denk daarbij aan vlinders, libellen, amfibieën en vogels.  Het gaat daarbij uiteindelijk niet om een hele grote tijdsbesteding. De Natuur en Vogelwacht Culemborg heeft aangeboden ons daarbij te helpen. Zij wil daarom in samenwerking met ons deze wínter (een) kleine cursus(sen) verzorgen om mensen op pad te helpen en het waarnemen met de vereiste professionaliteit te laten plaatsvonden.
Op het gebied van de stadsvogels zijn momenteel al een aantal NVWC leden / wijkbewoners actief. Zij doen mee aan het zogenoemde MUS (monitoring urbane soorten) onderzoek.
Dus wilt u 16 verschillende soorten vlinders leren herkennen of op een andere manier hierbij actief zijn?, neem dan contact op met Niek Hazendonk, Terra Bella, niek@lovelingpioniers.nl of 0345-531156.

Reactie schrijven

Berichten: 0

ACTIVITEITENKALENDER

 

Wijkwerkdagen

- zaterdag 20 januari 2018: Wintersnoei

- zaterdag 7 april 2018: Voorjaarsfris

- zaterdag 23 juni 2018: Zomers hooien

- zaterdag en zondag 22-23 september 2018: Appelpluk en appelfeest

 

Snoeien in de boomgaard

zaterdagochtenden 10:00-12:30

- vanaf 28 oktober 2017 om de 2 weken (zie agenda)

NIEUWSBERICHTEN

Samen aan de slag in de wijk (zaterdagmiddag 20 jan)
>> meer lezen

Libellen gespot
>> meer lezen

Foto's van een zalig, zonnig appelfeest
>> meer lezen

Appelfeest en -pluk zondagmiddag 24 september (en ook zaterdagmiddag plukken)
>> meer lezen

Zomers hooien - wijkwerkdag zaterdag 24 juni
>> meer lezen

TWEETS