Lambik: “Na 12 mooie jaren is het tijd om het stokje door te geven”

Lambik: “13 jaar geleden hoorde ik voor het eerst van de wijk EVA-Lanxmeer. Tien jaar geleden ben ik hier komen wonen. Nog ruim voordat ik hier kwam wonen kwam ik al vanuit Wageningen naar Culemborg om voorlichtingsavonden bij te wonen waaronder eentje over het beheer van de openbare ruimte door bewoners zelf.

Jan Goed vanuit de gemeente en Hyco Verhaagen als landschapsarchitect in dienst van de gemeente waren toen sprekers. Ik was via mijn schoonmoeder al geïnteresseerd geraakt in deze ecologische nieuwbouwwijk, had al een optie op een huis genomen dat nog gebouwd moest worden en nu dit: bewonersparticipatie in het openbaar groenbeheer. Dat paste precies bij mijn passies: bewoners betrekken bij het duurzaam gebruik en beheer van de natuurlijke hulpbronnen: water en groen. Ik kwam al snel in contact met Camiel Aggenbach en samen zijn we in 2000 enthousiast de groengroep begonnen, één van de bewonerswerkgroepen van de BEL.

Al snel werd duidelijk dat we deskundige ondersteuning nodig hadden. Iemand die overdag namens de groengroep aanspreekpunt kon zijn voor bewoners en gemeente; die onder regie van de groengroep de bewonersparticipatie en het ecologisch groenbeheer verder vorm kon geven. Met financiële steun van de gemeente en heuse selectiegesprekken met twee kandidaten hebben we met instemming van Peter Peels, Hyco Verhaagen en de gemeente gekozen voor Rob Vleeming. Ik heb het genoegen gehad om samen met Camiel en Rob de gesprekken te mogen starten met de gemeente en dan vooral met Hans Parie (voormalig hoofd beheer) en Hans Kool (teamleider beheer). Met dank aan hen beiden is het gelukt om bewoners daadwerkelijk de regie te geven over het groenbeheer in de wijk. In die fase kwamen Jandirk Kievit, Dick Boland en Niek Hazendonk de groengroep gelukkig versterken en werd de Stichting Terra Bella geboren (2004). Raamovereenkomsten en jaarlijkse beheerplannen werden in 2004 voor het eerst ondertekend. Met gemeente Culemborg voor het beheer van de openbare groene ruimte en met Vitens voor het beheer en vruchtgebruik van de boomgaard. In eerste instantie met veel scepsis van Hans Kool en de uitvoerende ambtenaren, maar die zijn met de jaren en regelmatig schouwen erg enthousiast geworden.  Na aantoonbaar succes en tevredenheid van alle partijen zijn de raamcontracten in 2009 met een schitterende feestmaal in de boomgaard vernieuwd en verlengd met nog eens 5 jaren.

In 2008 werd ik door Gerwin Verschuur gevraagd om te helpen nieuw leven te blazen in het BEL-bestuur. Dat betekende minder tijd voor mijn bestuurswerk voor Terra Bella. Eind 2011 ben ik na het vinden van nieuwe bestuurders met een heel goed gevoel en zeer tevreden over wat we bereikt hadden gestopt met mijn rol in het BEL-bestuur. Ik wilde en kreeg zo weer meer tijd voor het bestuurswerk van Terra Bella. Maar al snel bekroop me het gevoel dat het goed zou zijn om ook hier een nieuwe bestuurder te zoeken die mijn rol zou kunnen overnemen. Na 12 mooie jaren en samen veel bereikt te hebben voelde het goed zo. Het is mooi geweest en tijd om het stokje door te geven. Ik vond mijn opvolgster tijdens een gesprek op een feestje. Ze was meteen geïnteresseerd en heeft inmiddels al enkele bestuursoverleggen bijgewoond. Tegelijk met mijn vertrek is zij toegetreden tot het bestuur van Terra Bella. Ik heb het over mijn buurvrouw Martine Kriesch. Martine is al jaren actief in de tuingroep van de Lodewijk van Deijsselhof en o.a  een expert op het gebied van vlinders. Ze weet ook veel meer dan ik van plantjes en vogels. Maar laat ik het hierbij houden want Martine gaat zichzelf vast en zeker binnenkort introduceren.

Ik wens Terra Bella, het huidige bestuur van Terra Bella - Martine, Dick, Niek, Karin en Rosalie - en natuurlijk ook onze toegewijde makker Rob heel veel meer mooie jaren toe en veel succes. Ik dank jullie en oud-bestuurders Camiel en Adrieke voor de fijne samenwerking. Zo ook wil ik de makkers van de gemeente, Vitens en alle medebewoners van de wijk bedanken. Ik hoop nog vele jaren mee te kunnen doen en te genieten van de appelfeesten, het snoeien, het hooien en andere werkdagen want dat maakt de wijk extra speciaal. Het ga jullie allemaal goed.  

En tot slot: Hans Kool heeft het al eens gezegd: zonder Rob hadden we dit nooit zo lang gered en zover weten te brengen. Rob is al vanaf 2001 de vaste factor bij Terra Bella. In overleg met het bestuur doet hij al jaren zijn stinkende best om de plannen en uitvoering van het beheer zo goed mogelijk in te vullen, daarbij zo veel als mogelijk rekening houdend met de vele wensen van de vele mondige mensen in deze wijk. Hij heeft de relatie van Terra Bella met de gemeente zeer efficiënt en goed weten uit te bouwen en zo ook met de uitvoerders Rutger, Nelleke en nu ook José en de vele bewoners die bijdragen in het beheer. Het gaat nu even wat minder in de relaties van Terra Bella met Stichting Caetshage, maar ik hoop van harte voor Rob en alle betrokkenen dat ook dat weer snel goed komt. En dat alles in die pakweg 8 uren per week die hij door Terra Bella wordt ingehuurd. Petje af, veel respect en hulde aan Rob. Ik wil iedereen oproepen zo iemand te koesteren.”

Reactie schrijven

Commentaren: 0

JAARVERSLAGEN EN BEGROTINGEN

klik hier

ACTIVITEITENKALENDER

 

Wijkwerkdagen 2024

- 20 januari: Winterwerkdag

- 6 april: Voorjaarsfris

- 29 juni: Zomers hooien

- 14/15 september: Appelpluk en appelfeest

- 28 september: Nazomers hooien

 

Snoeien in de boomgaard

zaterdagochtenden 10:00-12:30

in het najaar gaan we weer beginnen

- vanaf 28 oktober 2023 om de week

(zie ook agenda)

WIJKWANDELING 'DOOR LANXMEER'

Beleef onze bijzondere, ecologische woonwijk zelf. Download hier de wandelroute ‘Door Lanxmeer’ (kaartje en toelichting).