Hekwerk in waterwingebied

Half april heeft overleg tussen Vitens, politie, wijkmanager en gemeentelijk beheer (in afstemming met de BEL en Terra Bella) geleid tot het besluit om in het waterwingebied een hekwerk aan te leggen om vandalisme en overlast in het gebied zoveel mogelijk te voorkomen.

In de afgelopen jaren is namelijk sprake geweest van fors toenemende overlast. Vorig jaar is bv. een controlekast bij een put gesloopt (een fikse schadepost) en was voor Vitens de maat vol. Men wilde óf een hekwerk langs het lavapad, óf het waterwingebied zou in het geheel niet meer toegankelijk worden.

Besloten is nu om een hekwerk te plaatsen; poorten bij de werkpaden; borden vervangen en het hekwerk in de loop der jaren te vervangen door een meidoornhaag. De realisering van het hekwerk is intussen een feit. In de komende dagen worden de meidoorntjes ingeplant.

 

Ter hoogte van de boomgaard is er voor gekozen om het hekwerk wat verder van het pad te houden om de boomgaardsfeer te behouden. Tevens blijft er zo wat picknick- & speelruimte over. Bij het open grasland is het hekwerk juist dicht tegen het pad aan geplaatst, zodat de openheid van het gebied zoveel mogelijk in takt blijft (je kijkt dan niet tegen de haag aan, maar erover heen). Uiteindelijk wordt de haag maximaal zo hoog als het hekwerk. Het waterwingebied blijft natuurlijk toegankelijk voor de snoeiploeg van de boomgaard; voor de imkers en voor algemeen beheer (op werkdagen en door André en Jeroen).

 

Terra Bella heeft natuurlijk liever geen hekwerk en geen haag, maar gezien de overlast beschouwen we dit wel als een goede, begrijpelijke ingreep. We denken, of in ieder geval hopen we, dat de overlast hierdoor minder zal worden en dat het makkelijker zal worden om een ieder aan te spreken die in het gebied rond loopt.

Commentaren: 0 (Discussie gesloten)
    Er zijn nog geen commentaren.

JAARVERSLAGEN EN BEGROTINGEN

klik hier

ACTIVITEITENKALENDER

 

Wijkwerkdagen 2024

- 20 januari: Winterwerkdag

- 6 april: Voorjaarsfris

- 29 juni: Zomers hooien

- 14/15 september: Appelpluk en appelfeest

- 28 september: Nazomers hooien

 

Snoeien in de boomgaard

zaterdagochtenden 10:00-12:30

in het najaar gaan we weer beginnen

- vanaf 28 oktober 2023 om de week

(zie ook agenda)

WIJKWANDELING 'DOOR LANXMEER'

Beleef onze bijzondere, ecologische woonwijk zelf. Download hier de wandelroute ‘Door Lanxmeer’ (kaartje en toelichting).