Hekwerk in waterwingebied

Half april heeft overleg tussen Vitens, politie, wijkmanager en gemeentelijk beheer (in afstemming met de BEL en Terra Bella) geleid tot het besluit om in het waterwingebied een hekwerk aan te leggen om vandalisme en overlast in het gebied zoveel mogelijk te voorkomen.

In de afgelopen jaren is namelijk sprake geweest van fors toenemende overlast. Vorig jaar is bv. een controlekast bij een put gesloopt (een fikse schadepost) en was voor Vitens de maat vol. Men wilde óf een hekwerk langs het lavapad, óf het waterwingebied zou in het geheel niet meer toegankelijk worden.

Besloten is nu om een hekwerk te plaatsen; poorten bij de werkpaden; borden vervangen en het hekwerk in de loop der jaren te vervangen door een meidoornhaag. De realisering van het hekwerk is intussen een feit. In de komende dagen worden de meidoorntjes ingeplant.

 

Ter hoogte van de boomgaard is er voor gekozen om het hekwerk wat verder van het pad te houden om de boomgaardsfeer te behouden. Tevens blijft er zo wat picknick- & speelruimte over. Bij het open grasland is het hekwerk juist dicht tegen het pad aan geplaatst, zodat de openheid van het gebied zoveel mogelijk in takt blijft (je kijkt dan niet tegen de haag aan, maar erover heen). Uiteindelijk wordt de haag maximaal zo hoog als het hekwerk. Het waterwingebied blijft natuurlijk toegankelijk voor de snoeiploeg van de boomgaard; voor de imkers en voor algemeen beheer (op werkdagen en door André en Jeroen).

 

Terra Bella heeft natuurlijk liever geen hekwerk en geen haag, maar gezien de overlast beschouwen we dit wel als een goede, begrijpelijke ingreep. We denken, of in ieder geval hopen we, dat de overlast hierdoor minder zal worden en dat het makkelijker zal worden om een ieder aan te spreken die in het gebied rond loopt.

Commentaren: 0 (Discussie gesloten)
    Er zijn nog geen commentaren.

ACTIVITEITENKALENDER

Werkdagen

- 8 april 2017 voorjaarsfris

- 24 juni 2017 zomers hooien

- 23-24 september 2017 appelpluk en

  -feest

  

Snoeien in de boomgaard

zaterdagochtenden 10:00-12:30

- in de herfst gaan we weer van start

NIEUWSBERICHTEN

Kleurrijk mediterraan mozaïek op het Holstplein
>> meer lezen

Zaterdagmiddag 8 april - Wijkwerkdag Voorjaarsfris!
>> meer lezen

Nieuwe bestuursleden
>> meer lezen

De webcam op het ooievaarsnest is weer live
>> meer lezen

Winterwerkdaggenot in beeld
>> meer lezen

TWEETS