Hekwerk in waterwingebied

Half april heeft overleg tussen Vitens, politie, wijkmanager en gemeentelijk beheer (in afstemming met de BEL en Terra Bella) geleid tot het besluit om in het waterwingebied een hekwerk aan te leggen om vandalisme en overlast in het gebied zoveel mogelijk te voorkomen.

In de afgelopen jaren is namelijk sprake geweest van fors toenemende overlast. Vorig jaar is bv. een controlekast bij een put gesloopt (een fikse schadepost) en was voor Vitens de maat vol. Men wilde óf een hekwerk langs het lavapad, óf het waterwingebied zou in het geheel niet meer toegankelijk worden.

Besloten is nu om een hekwerk te plaatsen; poorten bij de werkpaden; borden vervangen en het hekwerk in de loop der jaren te vervangen door een meidoornhaag. De realisering van het hekwerk is intussen een feit. In de komende dagen worden de meidoorntjes ingeplant.

 

Ter hoogte van de boomgaard is er voor gekozen om het hekwerk wat verder van het pad te houden om de boomgaardsfeer te behouden. Tevens blijft er zo wat picknick- & speelruimte over. Bij het open grasland is het hekwerk juist dicht tegen het pad aan geplaatst, zodat de openheid van het gebied zoveel mogelijk in takt blijft (je kijkt dan niet tegen de haag aan, maar erover heen). Uiteindelijk wordt de haag maximaal zo hoog als het hekwerk. Het waterwingebied blijft natuurlijk toegankelijk voor de snoeiploeg van de boomgaard; voor de imkers en voor algemeen beheer (op werkdagen en door André en Jeroen).

 

Terra Bella heeft natuurlijk liever geen hekwerk en geen haag, maar gezien de overlast beschouwen we dit wel als een goede, begrijpelijke ingreep. We denken, of in ieder geval hopen we, dat de overlast hierdoor minder zal worden en dat het makkelijker zal worden om een ieder aan te spreken die in het gebied rond loopt.

Commentaren: 0 (Discussie gesloten)
    Er zijn nog geen commentaren.

ACTIVITEITENKALENDER

 

Wijkwerkdagen

- zaterdag 20 januari 2018: Wintersnoei

- zaterdag 24 maart 2018: Voorjaarsfris

- zaterdag 23 juni 2018: Zomers hooien

- zaterdag en zondag 22-23 september 2018: Appelpluk en appelfeest

 

Snoeien in de boomgaard

zaterdagochtenden 10:00-12:30

- 3 maart gaat NIET door i.v.m. vorst

- 17 maart op Caetshage

- 24 maart bomen planten

- 31 maart snoeien met soep

(zie agenda)

NIEUWSBERICHTEN

De Ooievaars zijn weer gearriveerd en live in beeld
>> meer lezen

De hele dag plezier op de Wijkwerkdag Voorjaarsfris op 24 maart
>> meer lezen

Het wijkpark vordert
>> meer lezen

Help je 24 maart mee bomen planten in de boomgaard?
>> meer lezen

Samen aan de slag in de wijk (zaterdagmiddag 20 jan)
>> meer lezen

TWEETS