Anna Blamanweg (bij Lodewijk van Deijsselhof)

Contactpersoon deelgebied: Terra Bella

Bij schade, achterstallig onderhoud of vragen en ideeën graag contact opnemen met de contactpersoon of met onze coördinator Rob Vleeming

- e-mail: robvleeming@ziggo.nl

- telefoon: 06 - 10 54 15 01

wat hoe wanneer wie aantekeningen
bestrating (elementenverharding) vegen & klein onderhoud. 1 x per kwartaal gemeente  
waterspeelplaats     aanwonenden regelen gebruik; gemeente doet onderhoud; sleutel waterspeelplaats bij Jan Hanhart; Bram v. Schaik & Janine Lindeboom fontijntijden: elke dag van 10.00 uur tot 17.00 uur, op zaterdag gaat het water niet aan.
bankjes kleine reparaties zonodig Terra Bella  
bomen snoei jaarlijkse controle Terra Bella  
fruitbomen snoei in het najaar snoeiploeg boomgaard (Terra Bella is achterwacht) Dick Boland is contactpersoon
meidoornhaag snoei jaarlijkse snoei in najaar/ winter aanwonenden, met Terra Bella als achterwacht zonodig organiseert Terra Bella in najaar/winter een algemene werkdag
wadi en grasstrook maaien en vooral wadi vrij houden van onkruiden en zooi maaien rond eind juni en half september; paadje regelmatig aanwonenden (Terra Bella is achterwacht) als berging wadi te krap wordt, zal deze uitgediept worden.
beukenhaagjes snoei regelmatig, doch minimaal 1 x per jaar in juli aanwonenden (Terra Bella is achterwacht)  
jeu des boules baan egaliseren en schoon houden van begroeiing zonodig aanwonenden  
vuilnis (-bak)   continue; vuilnisbak wordt wekelijks door gemeente geleegd aanwonenden  

ACTIVITEITENKALENDER

 

Wijkwerkdagen

- zaterdag 20 januari 2018: Wintersnoei

- zaterdag 24 maart 2018: Voorjaarsfris

- zaterdag 23 juni 2018: Zomers hooien

- zaterdag en zondag 22-23 september 2018: Appelpluk en appelfeest

 

Snoeien in de boomgaard

zaterdagochtenden 10:00-12:30

- 3 maart gaat NIET door i.v.m. vorst

- 17 maart op Caetshage

- 24 maart bomen planten

- 31 maart snoeien met soep

(zie agenda)

NIEUWSBERICHTEN

Snoeiploeg en Jan Zuidhoff in het zonnetje gezet
>> meer lezen

Wat een festijn - de aanplant van het wijkpark in foto's
>> meer lezen

De ooievaars zijn weer gearriveerd en live in beeld
>> meer lezen

De hele dag plezier op de Wijkwerkdag Voorjaarsfris op 24 maart
>> meer lezen

Het wijkpark vordert
>> meer lezen

TWEETS