Anna Blamanweg (bij Lodewijk van Deijsselhof)

Contactpersoon deelgebied: Terra Bella

Bij schade, achterstallig onderhoud of vragen en ideeën graag contact opnemen met de contactpersoon of met onze coördinator Rob Vleeming

- e-mail: robvleeming@ziggo.nl

- telefoon: 06 - 10 54 15 01

wat hoe wanneer wie aantekeningen
bestrating (elementenverharding) vegen & klein onderhoud. 1 x per kwartaal gemeente  
waterspeelplaats     aanwonenden regelen gebruik; gemeente doet onderhoud; sleutel waterspeelplaats bij Jan Hanhart; Bram v. Schaik & Janine Lindeboom fontijntijden: elke dag van 10.00 uur tot 17.00 uur, op zaterdag gaat het water niet aan.
bankjes kleine reparaties zonodig Terra Bella  
bomen snoei jaarlijkse controle Terra Bella  
fruitbomen snoei in het najaar snoeiploeg boomgaard (Terra Bella is achterwacht) Dick Boland is contactpersoon
meidoornhaag snoei jaarlijkse snoei in najaar/ winter aanwonenden, met Terra Bella als achterwacht zonodig organiseert Terra Bella in najaar/winter een algemene werkdag
wadi en grasstrook maaien en vooral wadi vrij houden van onkruiden en zooi maaien rond eind juni en half september; paadje regelmatig aanwonenden (Terra Bella is achterwacht) als berging wadi te krap wordt, zal deze uitgediept worden.
beukenhaagjes snoei regelmatig, doch minimaal 1 x per jaar in juli aanwonenden (Terra Bella is achterwacht)  
jeu des boules baan egaliseren en schoon houden van begroeiing zonodig aanwonenden  
vuilnis (-bak)   continue; vuilnisbak wordt wekelijks door gemeente geleegd aanwonenden  

JAARVERSLAGEN EN BEGROTINGEN

klik hier

ACTIVITEITENKALENDER

 

Wijkwerkdagen 2022

- 22 januari: Winterwerkdag

- 2 april: Voorjaarsfris

- 2 juli: Zomers hooien

- 17 en 18 september: Appelpluk en appelfeest

- 5 november: Wijkwerkdag in het kader van de landelijke natuurwerkdag

 

Snoeien in de boomgaard

zaterdagochtenden 10:00-12:30

in het najaar gaan we weer beginnen

- vanaf 22 oktober 2022 om de week

(zie ook agenda)

WIJKWANDELING 'DOOR LANXMEER'

Beleef onze bijzondere, ecologische woonwijk zelf. Download hier de wandelroute ‘Door Lanxmeer’ (kaartje en toelichting).