Grote bergingsvijver

Contactpersoon deelgebied: Terra Bella

Bij schade, achterstallig onderhoud of vragen en ideeën graag contact opnemen met de contactpersoon of met onze coördinator Rob Vleeming

- e-mail: robvleeming@ziggo.nl

- telefoon: 06 - 10 54 15 01

wat hoe wanneer wie aantekeningen
kleinere 'retentie' vijver gedifferentieerd maaien jaarrond, doch niet in broedseizoen (maart-juli) Terra Bella kleinere stukken met bosmaaier; gemeente grote drogere stukken met trekker. Hooien in gezamelijkheid. afwisselend oud riet, jong riet en open stukken opdat mn. rietzangers in oud (en dus niet te maaien) riet kunnen broeden.
grote 'bergings' vijver (met eilandje; sluisje; overstort) gedifferentieerd maaien jaarrond, doch niet in broedseizoen (maart-juli) Terra Bella kleinere stukken met bosmaaier; gemeente grote drogere stukken met trekker. Hooien in gezamelijkheid. afwisselend oud riet, jong riet en open stukken opdat mn. rietzangers in oud (en dus niet te maaien) riet kunnen broeden.
bomen opkronen en vormsnoei jaarrond; vleugelnoot niet ná november. Terra Bella bomen niet opkronen tenzij over pad hangende takken (tot 3,5 meter vrij)
strandje maaien en zand vernieuwen regelmatig riet maaine en om het jaar zand vernieuwen Terra Bella  
Camiels zand' (tussen Lek & Linge en fietspad: 'rivierduin' met gras; beplanting; struiken en bomen) maaien (met éénasser) en snoeien 2- jaarlijks maaien; snoeien en terug zetten zonodig. gemeente maait, Terra Bella hooi. Terra Bella snoeit.  
groen driehoekje met pomphuisje (gras; struiken) en directe omgeveing (grasstroken met struiken) gras maaien; struiken snoeien maaien regelmatig snoeien zonodig (niet in het voorjaar) Chris en Tars (Yolada) maaien gras regelmatig; Terra Bella 2- jaarlijks  
fietspad (D. Dekkerpad) onkruid borstelen en klein onderhoud 1 x per kwartaal gemeente  
wandelpad langs fietspad (lava) en bij landschapswoningen opbrengen van nieuw lava en zonodig egaliseren zonodig opbrengen nieuw lava in het voorjaar. Terra Bella  
prullenbakken langs fietspad   wekelijks gemeente  
grondwatermeter     Vitens (wenselijkheid,) beheertaak en verantwoordelijkheid is onduidelijk
brug over vijver klein en groot onderhoud   gemeente gebreken graag doorgeven aan Terra Bella.
zwerfvuil   continue aanwonenden en leerlingen Lek & Linge. Vuil in overstort wordt door gemeente verwijderd (hulp van Terra Bella en bewoners is van harte welkom)  

ACTIVITEITENKALENDER

 

Wijkwerkdagen 2018

- zaterdag 20 januari 2018: Wintersnoei

- zaterdag 24 maart 2018: Voorjaarsfris

- zaterdag 23 juni 2018: Zomers hooien

- zaterdag en zondag 22-23 september 2018: Appelpluk en appelfeest

 

Snoeicursus hoogstamfruit

- 7 november 2018 20:00-22:00

meer info op deze blogpost

aanmelden: info@stichtingterrabella.nl

 

Snoeien in de boomgaard

zaterdagochtenden 10:00-12:30

- Eind oktober 2018 gaan we weer van start (zie agenda)

WIJKWANDELING 'DOOR LANXMEER'

Beleef onze bijzondere, ecologische woonwijk zelf. Download hier de wandelroute ‘Door Lanxmeer’ (kaartje en toelichting).