Hendrik Marsmanweg en P-plaats 1e en 2e fase

Contactpersonen deelgebied: Pieter Meijer (wadi) en Terra Bella (overig)

Bij schade, achterstallig onderhoud of vragen en ideeën graag contact opnemen met de contactpersoon of met onze coördinator Rob Vleeming

- e-mail: robvleeming@ziggo.nl

- telefoon: 06 - 10 54 15 01

wat hoe wanneer wie aantekeningen
bestrating (elementenverharding) vegen & klein onderhoud. 1 x per kwartaal gemeente  
Blamanplein (schaakbord & -stukken; bankjes; prullenbak) kleine reparaties prullenbak wordt wekelijks geleegd; prullenbakken gemeente; overig Terra Bella Jos heeft schaakkast gemaakt en repareert zonodig
klaphek & paaltjes kleine reparaties zonodig Terra Bella; zonodig vervanging door gemeente  
trafohuisje     NUON we willen trafo huisje zoveel mogelijk uit beeld laten groeien; ingangen moeten bereikbaar blijven (hooguit lage begroeiing)
wadi (gras, planten, struiken, bomen, bruggetje) snoeien; maaien; klein onderhoud; bomen en struiken jaarlijks snoeien;
gras 2 x per jaar maaien;
10 x per jaar wieden van strook vaste planten;
snoei door bewoners/ Terra Bella;
maaien door Terra Bella (Rutger);
wieden (Nelleke)
Terra Bella organiseert zonodig (najaar/ winter) snoeiwerkdag; Pieter is contactpersoon
parkeerplaatsen (met groenvakken en bomen) lava egaliseren en aanvullen; wieden;                               struiken en bomen snoeien;   lava krijgt begin voorjaar opfrisbeurt; 10 x per jaar wieden;
struiken zonodig (doorloop!) snoeien;
bomen snoeien (tot 3,5 meter takvrij).
lava: Terra Bella;
wieden; Terra Bella;
snoei struiken: Terra Bella;
snoei bomen: bomenploeg bewoners                
bomenploeg onder begeleiding van Terra Bella en in afstemming met gemeentelijke bomenman (Pim)
groenstrook bij parkeerplaatsen (met rozebottel) om het jaar geheel terug zetten of snoeien. in het vroege voorjaar Terra Bella  
(raar) lavavak met beukenhaag snoei beukenhaag;
lava alleen woekerende onkruiden wieden (begint leuke begroeiing te krijgen)
snoeien beukenhaag in juli;
zonodig wieden
Terra Bella was ooit toezegging van speelplaats voor kleuters (van fam. de Beus); wacht nu op zinvol en leuk inrichtingsidee!
vuilnis   continue aanwonenden  

JAARVERSLAGEN EN BEGROTINGEN

klik hier

ACTIVITEITENKALENDER

 

Wijkwerkdagen 2023

- 21 januari: Winterwerkdag

- 1 april: Voorjaarsfris

- 1 juli: Zomers hooien

- 17 september: Appelpluk en appelfeest

 

Snoeien in de boomgaard

zaterdagochtenden 10:00-12:30

in het najaar gaan we weer beginnen

- vanaf 22 oktober 2022 om de week

(zie ook agenda)

WIJKWANDELING 'DOOR LANXMEER'

Beleef onze bijzondere, ecologische woonwijk zelf. Download hier de wandelroute ‘Door Lanxmeer’ (kaartje en toelichting).