Kwarteel

Contactpersoon deelgebied: Leen Tissink

Bij schade, achterstallig onderhoud of vragen en ideeën graag contact opnemen met de contactpersoon of met onze coördinator Rob Vleeming

- e-mail: robvleeming@ziggo.nl

- telefoon: 06 - 10 54 15 01

wat hoe wanneer wie aantekeningen
bestrating Perkpad (elementenverharding) onkruid borstelen en klein onderhoud 1 x per kwartaal gemeente  
wandelpad (lava) langs boomgaard en naar Perkpad; wandelpad (lava) langs fietspad. zonodig opbrengen van nieuw lava en egaliseren zonodig opbrengen nieuw lava in het voorjaar. Terra Bella  
fietspad (met grasstrookje; paaltjes) vegen, onkruid borstelen en klein onderhoud 1 x per kwartaal gemeente  
bouwkavel 2- jaarlijks maaien juni en september gemeente  
bomen zonodig snoei met zo veel mogelijk behoud van de natuurlijke vorm   Terra Bella  
esdoornsingel tussen bouwkavel en fietspad zonodig snoei met zo veel mogelijk beeldbehoud van de singel   Terra Bella  
groenstrookje langs Perkpad met -bessen-struiken bessenstruiken bemesten en snoeien bemesten in eind najaar en/of begin voorjaar en snoei in voorjaar aanwonenden  
vijver (en oeverbeplanting) verwijderen overdaad aan water- en oeverplanten regelmatig; in voorjaar zo weinig mogelijk verstoring ivm. dierlijk leven. aanwonenden Johan is contactpersoon.
grasland rond vijver maaien 2- jaarlijks in juni en september smalle, gedifferentieerde oeverstrook met bosmaaier door Terra Bella; gemeente overig maaiwerk; hooien door aanwonenden en Terra Bella  
zwerfvuil   continue aanwonenden  

JAARVERSLAGEN EN BEGROTINGEN

klik hier

ACTIVITEITENKALENDER

 

Wijkwerkdagen 2024

- 20 januari: Winterwerkdag

- 6 april: Voorjaarsfris

- 29 juni: Zomers hooien

- 14/15 september: Appelpluk en appelfeest

- 28 september: Nazomers hooien

 

Snoeien in de boomgaard

zaterdagochtenden 10:00-12:30

in het najaar gaan we weer beginnen

- vanaf 28 oktober 2023 om de week

(zie ook agenda)

WIJKWANDELING 'DOOR LANXMEER'

Beleef onze bijzondere, ecologische woonwijk zelf. Download hier de wandelroute ‘Door Lanxmeer’ (kaartje en toelichting).