Waterwingebied

Contactpersoon deelgebied: Dick Boland

Bij schade, achterstallig onderhoud of vragen en ideeën graag contact opnemen met de contactpersoon of met onze coördinator Rob Vleeming

- e-mail: robvleeming@ziggo.nl

- telefoon: 06 - 10 54 15 01

wat hoe wanneer wie aantekeningen
fruitboomgaard (appel- en perenbomen; elzen; grasland; waterputten) fruitbomen: snoeien en vruchten plukken!;
gras: maaien.
fruitbomen: snoeien van oktober tot maart, 1 x per 2 weken op zaterdagochtend:
gras: jaarlijks in september (vlak voor appelpluk).
fruitbomen: de snoeiploeg;
maaien: Vitens (firma Bron).
voor de actuele snoeidagen: zie website terra Bella.
'populierenbos'   op middenlange termijn wordt populierenbos in waarschijnlijk 4 stappen omgevormd naar gebiedseigen essen-iepenbos. Vitens (op initiatief van en in samenwerking met Terra Bella) volgens gezamenlijk opgesteld beheerplan (zie website).
graslanden (grasland met vijver; wilgenbroekbosjes; meidoornsingel; struwelen en bomen) grasland: maaien;
vijver: Vitens;
bomen: zoveel mogelijk niets doen;
meidoornsingel: vormsnoei;
wilgenbroekbosjes: terugzetten;
struwelen: uitdunnen en afzetten.
grasland: maaien in september/ oktober;
vijver: alleen schonen bij noodzaak;
bomen: alleen bij ziekte;
meidoornsingel: vormsnoei tot vrijstaande, volgroeide exemplaren;
wilgenbroekbosjes: om de 2 á 3 jaar terugzetten;
struwelen: jaarrond (met het oog op gedifferentieerd beeld).
gras en vijver: Vitens;
bomen en struiken: Terra Bella en Jeroen & André.
volgens gezamenlijk opgesteld beheerplan (zie website).
wandelpad zonodig opbrengen van nieuw lava en egaliseren zonodig opbrengen nieuw lava in het voorjaar. Terra Bella  
werkpaden maaien   Vitens  
hekwerk rond waterwingebied herstel   Vitens  
zwerfvuil   continue bewoners (prullenbakken worden door Annet wekelijks geleegd)

JAARVERSLAGEN EN BEGROTINGEN

klik hier

ACTIVITEITENKALENDER

 

Wijkwerkdagen 2023

- 21 januari: Winterwerkdag

- 1 april: Voorjaarsfris

- 1 juli: Zomers hooien

- 17 september: Appelpluk en appelfeest

 

Snoeien in de boomgaard

zaterdagochtenden 10:00-12:30

in het najaar gaan we weer beginnen

- vanaf 22 oktober 2022 om de week

(zie ook agenda)

WIJKWANDELING 'DOOR LANXMEER'

Beleef onze bijzondere, ecologische woonwijk zelf. Download hier de wandelroute ‘Door Lanxmeer’ (kaartje en toelichting).