Wijkpark en landschapswoningen

Contactpersoon deelgebied: Jasper Cremer (landschapswoningen), Terra Bella (overig)

Bij schade, achterstallig onderhoud of vragen en ideeën graag contact opnemen met de contactpersoon of met onze coördinator Rob Vleeming

- e-mail: robvleeming@ziggo.nl

- telefoon: 06 - 10 54 15 01

wat hoe wanneer wie aantekeningen
wijkpark, noord-oostelijk deel.
(landschapswoningen; -gedeeltelijk begroeide- bouwkavels; gronddepot; strandje, speelveldje)
       
gebied rond landschapswoningen (parkeerplaatsen; meidoornhaag) parkeerplaats: wieden, zonodig houtsnippers opbrengen.
Meidoornhaag: knippen ('scheren').
meidoornhaag: -na-zomer's (i.i.g. niet in vroeg voorjaar) aanwonenden  
wandelpad zonodig opbrengen van nieuw lava en egaliseren; g
gras langs pad maaien
zonodig opbrengen nieuw lava in het voorjaar;
gras langs pad 10- jaarlijks randen (werkgang breed) maaien.
Terra Bella. Aanwonenden maaien rond de woningen.  
strandje zand opbrengen;
randen van riet maaien (riet in water ter hoogte van strandje met wortel en al verwijderen) en zonodig gras verwijderen.
zand aanvullen in het voorjaar;
riet en gras indien nodig.
Terra Bella.  
struingebied (speelveldje; onlandjes; kastanje hek, bomen) speelveldje maaien;
overig zonodig maaien en zo weinig mogelijk ingrijpen
speelveldje: 10-jaarlijks. Terra Bella.  
bouwkavel maaien 1-jaarlijks in september/oktober gemeente (Jan)  
bomen (vorm)snoei esdoorns niet snoeien tussen november en mei gemeente ism. Terra Bella  
wijkpark, zuid-westelijk deel.
(sportveld; wandelpaden; vaste plantvak; bomen; water; toegang VMBO)
       
elzensingel achter doeltjes sportveld (elzen en hekwerk) hekwerk zonodig herstellen;
elzen alleen snoeien bij takbreuk en niet opkronen.
indien nodig. Terra Bella  
2 picknickbankjes       voorlopig staan ze bij Lek & Linge.
bouwkavel maaien 1-jaarlijks in september/oktober gemeente (Jan)  
zwerfvuil   continue (leerlingen) Lek & Linge  
bomen (vorm)snoei esdoorns niet snoeien tussen november en mei gemeente ism. Terra Bella  

JAARVERSLAGEN EN BEGROTINGEN

klik hier

ACTIVITEITENKALENDER

 

Wijkwerkdagen 2022

- 22 januari: Winterwerkdag

- 2 april: Voorjaarsfris

- 2 juli: Zomers hooien

- 18 september: Appelpluk en appelfeest

- 5 november: Wijkwerkdag in het kader van de landelijke natuurwerkdag afgelast

 

Snoeien in de boomgaard

zaterdagochtenden 10:00-12:30

in het najaar gaan we weer beginnen

- vanaf 22 oktober 2022 om de week

(zie ook agenda)

WIJKWANDELING 'DOOR LANXMEER'

Beleef onze bijzondere, ecologische woonwijk zelf. Download hier de wandelroute ‘Door Lanxmeer’ (kaartje en toelichting).