Wilgenhoven

Contactpersonen deelgebied: Rosalie Verburg, Ella Lammers, Mieke Hommels (Rodenkohof)

Bij schade, achterstallig onderhoud of vragen en ideeën graag contact opnemen met de contactpersoon of met onze coördinator Rob Vleeming

- e-mail: robvleeming@ziggo.nl

- telefoon: 06 - 10 54 15 01

wat hoe wanneer wie aantekeningen
bestrating G. Gezelleweg; I.B.Bakkerstraat (elementenverharding; bloembakken) onkruid borstelen en klein onderhoud 1 x per kwartaal gemeente bloembakken staan ter discussie.
wadi langs G.Gezelleweg (met wilgenrij) maaien;
snoei wilgen om de 2 á 3 jaar.
maaien in juni & september;
snoei in winter
maaien gemeente;
snoei aanwonenden.
 
wadi achter D. Kramerhof (met wilgen; bruggetjes) maaien; snoei wilgen om de 2 á 3 jaar. maaien in juni & september;
snoei in winter
maaien aanwonenden; snoei wilgen door bewoners. Onderhoud bruggetjes door gemeente. aanwonenden kunnen wadi naar eigen inzicht maaien zolang totaalbeeld maar redelijk éénduidig is.
groenstrook achter D. Kramerhof (ruig gras met wilgjes; bomen en kastanje houten hekwerk) maaien;
zonodig snoei wilgen en esdoorn
2- jaarlijks gedeeltelijk maaien;
wilgen snoei om de 2 á 3 jaar; esdoorn alleen opkronen.
Terra bella maait, snoeit en repareert hekwerk  
parkeerplaatsen G. Gezelleweg (met plantvakken en bomen) lava aanvullen en egaliseren en regelmatig maaien;
struiken en bomen snoeien;
lava krijgt begin voorjaar opfrisbeurt;
10 x per jaar wieden;
struiken zonodig (doorloop!) snoeien;
bomen snoeien (tot 3,5 meter takvrij)
lava: Terra Bella;
wieden; Terra Bella;
snoei struiken: Terra Bella;
snoei bomen:Terra Bella.              
 
parkeerplaatsen hoek G. Gezelleweg en I.B.Bakkerstraat (met -toekomstige- pergola en bomen) lava aanvullen en egaliseren en regelmatig maaien;
bomen snoeien;
lava krijgt begin voorjaar opfrisbeurt;               struiken zonodig (doorloop!) snoeien;   bomen snoeien (tot 3,5 meter takvrij) walnoten niet ná november snoeien! lava: Terra Bella;                                                 snoei struiken: Terra Bella;         snoei bomen:Terra Bella                  
pad tussen Rodenkohof en Wilgenhoven (klinkerbestrating; wadi en elzensingel bestrating klein onderhoud;
wadi maaien en schonen;
elzen snoeien, uitdunnen of terugzetten.
bestrating zonodig; 2- jaarlijks maaien;
wadi regelmatig schonen;
elzen om het jaar.
bestrating gemeente;
maaien Terra Bella;
wadi schonen Terra Bella en aanwonenden;
elzen aanwonenden onder begeleiding Terra Bella.
beeld elzen wordt bepaald door aanwonenden; regie ligt bij Terra Bella.
groenstrookje bij Rodenkohof ('onlandje' met ruig gras en elzen)       nog geen inrichting en geen structureel beheer.
zwerfvuil   continue aanwonenden  
grens mandelig - openbaar langs fietspad en elzen in grasstrook langs fietsapad.       onduidelijkheid over grens mandelig- openbaar bij fietspad. Tevens onduidelijkheid over gewenst beeld elzen in groenstrook langs fietspad.

JAARVERSLAGEN EN BEGROTINGEN

klik hier

ACTIVITEITENKALENDER

 

Wijkwerkdagen 2022

- 22 januari: Winterwerkdag

- 2 april: Voorjaarsfris

- 2 juli: Zomers hooien

- 18 september: Appelpluk en appelfeest

- 5 november: Wijkwerkdag in het kader van de landelijke natuurwerkdag afgelast

 

Snoeien in de boomgaard

zaterdagochtenden 10:00-12:30

in het najaar gaan we weer beginnen

- vanaf 22 oktober 2022 om de week

(zie ook agenda)

WIJKWANDELING 'DOOR LANXMEER'

Beleef onze bijzondere, ecologische woonwijk zelf. Download hier de wandelroute ‘Door Lanxmeer’ (kaartje en toelichting).